El Consell de Barri de l'Esquerra de l'Eixample a La Model

Abans de començar el Consell, Montserrat Ballarín, regidora del Districte de l’Eixample, junt amb la Comissió de Participació, Comunicació i Dinamització de la Model. va presentar el Grup Impulsor del debat ciutadà sobre els usos de la Model del que formaran part representants d’entitats i associacions del barri i de la ciutat, i l'eix comercial.

En el Consell de Barri, es va tractar la construcció de les noves escoles provisionals a l’Eixample. Han començat les obres de les escoles Eixample 1, ubicada a l’espai de l’antiga presó, Eixample 2 i Cartagena (aquesta última ubicada al barri de la Sagrada Família), que començaran a funcionar el curs 2017/18.

Un dels punts de l’ordre del dia del Consell de Barri tractava, de les actuacions que s’estan duent a terme per decidir els usos provisionals i definitius de La Model. Es va informar sobre la creació del grup impulsor del procés participatiu que definirà aquests usos.

El Pla Director de la Model de 2009 iniciarà el procés participatiu amb l’objectiu d’actualitzar-lo a les necessitats de la ciutat. Podeu consultar el Pla director de 2009 a l’enllaç

Cap al setembre està prevista una reunió de treball del Grup Impulsor del procés participatiu per concretar poder els debats ciutadans que es realitzaran durant la tardor.