Creació d'una plaça per al ciutadà al Parc de Joan Miró

Així serà la futura plaça del Parc de Joan Miró.

L'Ajuntament de Barcelona reurbanitzarà la superfície del futur parc de neteja subterrani que s'està construint al parc de Joan Miró, al districte de l'Eixample. El Govern municipal pretén crear una plaça a la superfície d'aquesta àrea que pugui convertir-se en un espai de reunions cíviques al voltant de l'escultura 'Dona i ocell', de Joan Miró. L'inici de les obres està previst per al primer trimestre de l'any que ve. Les obres duraran uns catorze mesos.

L’obra es desenvoluparà en dues fases. La primera afectarà la part de la plaça no ocupada per la caserna de bombers i les diferents actuacions necessàries a les zones afectades per la construcció del nou parc de neteja. La segona, afectarà a l’espai que ocupa l’actual caserna de bombers, i es portarà a terme un cop s’enderroqui l’edifici, actuació que encara no té una data prevista.

La urbanització preveu crear una plaça que es convertirà en un espai de reunions de ciutadans al voltant de l’escultura de Joan Miró. Hi hauran àrees de descans sobre gespa des d'on es podrà contemplar l'escultura de la Dona i l'Ocell.

Així serà la futura plaça del Parc de Joan Miró.
Així serà la futura plaça del Parc de Joan Miró. Esquerra de l'Eixample