Els nous reptes del comerç de ciutat

El comerç de proximitat com motor de l'economia dels barris, de la ciutat, del poble, és generador de llocs de treball, de les primeres oportunitats, de l'experiència professional, de la convivència, de la dinamització del seu entorn, i de la interacció entre entitats de sectors diferents. Les noves línies d'actuació del comerç passen per estar al dia sobre les noves tendències, la digitalització, la realització de campanyes promocionals, la fidelització, la formació continuada dels professionals, i l'adaptació als hàbits de compra del client online i del client offline. La ciutat compta amb un teixit comercial suficientment divers, amb molts quilòmetres de façana comercial, que ofereix un model de comerç amb un bon producte. Els establiments de proximitat t'ofereixen un valor afegit a les compres, un bon servei professional i actual, amb un tracte personal. Des de la gestió dels eixos comercials es treballa per fer del comerç de ciutat un sector potent, competitiu i atractiu, oferint el suport necessari per assolir els objectius. www.noueixample.cat Font: Nou Eixample

Comerç de proximitat Nou Eixample