Ja és obligatori pagar les bosses de plàstic de nanses a tots els comerços

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) ha publicat, en el marc de la Llei 5/2017, de 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, un seguit de modificacions del text refós de la Llei reguladora dels residus, entre les quals es prohibeix el lliurament gratuït de bosses de caixa o de lliurament a domicili de qualsevol material plàstic, incloent el plàstic en general, el plàstic oxodegradable i el plàstic biodegradable, amb exclusió de les compostables que compleixin els requisits de la norma UNE-EN 13432 o equivalent, en els punts de venda de mercaderies o productes.

La mesura és aplicable a tots els comerços de Catalunya, ja siguin d'alimentació o no, sempre que en vendre el producte facin servir bosses de plàstic. 

L’objectiu és reduir els residus plàstics del nostre entorn natural i d’aquesta manera preservar el medi ambient.

 

 

 

obligatorio pagar las bolsas de plástico de asas en todos los comercios
obligatorio pagar las bolsas de plástico de asas en todos los comercios
obligatorio pagar las bolsas de plástico de asas en todos los comercios