Nova línia d'ajuts al comerç per a la competitivitat en el sector

El Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya ha anunciat una nova línia d’ajuts al comerç destinada a reforçar la transformació digital del sector. La directora general de Comerç, Muntsa Vilalta, ho ha anunciat en el marc de la presentació de l’estudi “Transformació digital en el retail a Catalunya”, de l’entitat COMERTIA i que ha elaborat l'Escola Universitària de Comerç ( ESCODI). Aquesta línia d’ajuts es publicarà en uns dies. És una línia que forma part del Programa d’Incentius al Comerç 2017, i té per objectiu motivar al sector comercial a incorporar noves tecnologies digitals a través de projectes que permetin adaptar-se a un nou model de negoci on es potenciï l’omnicanalitat. Es vol posar a l’abast del sector del comerç les eines necessàries per anar cap a la transformació digital i potenciar la competitivitat del comerç català. La transformació digital del comerç és un pas imprescindible per a la modernització i millora de la competitivitat del sector. També s’ha posa’t a l’abast de les empreses comercials i professionals el servei d’autodiagnosi TIC, una eina que permet a les empreses conèixer el seu estat de maduresa digital.  Més info en: http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/302321/ca/empres...  

Digitalització del comerç